Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Regulamin wypożyczania

Wypożyczalnia mobilnych luster, działająca pod adresem mobilnelustra.pl prowadzona jest przez grafiQa Elżbieta Migoń z siedzibą w Krakowie przy ul. Stepowej 8 D, NIP 993-004-24-40 zwaną dalej Wynajmującym.


1. Przedmiot najmu.

Przedmiotem usługi najmu jest w pełni sprawne techniczne lustro charakteryzatorskie zabudowane w kufrze  określane jako mobilne lustro .

 


2. Umowa najmu 

Umowa najmu zostaje zawarta na okres wskazany w zamówieniu i podpisana w trakcie wydawania sprzętu Najemcy. Najemca po potwierdzeniu zamówienia otrzymuje dostęp do wersji elektronicznej umowy najmu. Umowa zawiera min. cennik napraw mobilnego lustra ( przykład w p. 6) i zasady liwkidacji szkody w przypadku uszkodzenia mobilnego lustra przez Najemce.

 

3. Rezerwacja i zamówienie

Najemca dokonuje rezerwacji lustra mobilnego wybierając opcje "zarezerwuj" dostępną w serwisie mobilnelustra.pl. Najemca zobowiązany jest wskazać termin najmu, ilość luster mobilnych, ilość dni i miejsce docelowe a następnie wysłać zamówienie za pośrednictwem formularza zamówień dostepnego w serwisie mobilnelustra.pl  . Wysłanie zamówienia nie jest wiążące jeśli obie strony nie zaakceptują warunków umowy i ostatecznych kosztów usługi( koszty transportu są ustalane telefonicznie lub droga mailową). W przypadku nie zatwierdzenia warunków i kosztów usługi zamówienie jest anulowane.

Wynajmujący po otrzymaniu zamówienia potwierdza telefonicznie zamówienie, ustala koszt i sposób dostawy i generuje umowę wynajmu oraz fakturę pro forma.

 

4.Płatności 

Płatność za wynajem odbywa sie tylko i wyłącznie na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT dostarczonej drogą elektroniczną przez Wynajmującego w terminie wskazanym na fakturze pro forma lub gotówką, najpóźniej w dniu wydania lustra mobilnego.

 

5. Faktura VAT

Faktura VAT za usługę dostarczana jest przy zwrocie mobilnego lustra  lub droga mailowa wg uzgodnień.

 

6. Cennik napraw najczęstszych uszkodzeń mobilnego lustra. 

  • wymiana rozbitego lustra od 60 -200zł w zależności od rozmiaru uszkodzeń. -
  • wymiana żarówki - 5 zł
  • wymiana stopek kufra - 15 zł od szt.

 

7. Kaucja

Wynajmujący nie wymaga kaucji z tytułu zastawu za mobilne lustra jednak umowa zabezpiecza zobowiązania wynajmującego na wypadek kradzieży, zniszczenia lub niezwrócenia mobilnego lustra w terminie.

 

8. Transport i przekazanie Mobilnych Luster

Wynajmujący świadczy usługi transportowe. Jednak nie zawierają one w swoim zakresie przeniesienia Mobilnych Luster pomiędzy punktem dostarczenia a miejscem docelowym, w którym Mobilne Lustro ma zostać podłączone. Jeśli wskazany adres nie umożliwia zastrzymania pojazdu na czas rozładunku lub załadunku Mobilnych Luster, Najemca zobowiązuje się wskazać miejsce możliwego odbioru. Najemca zobowiązany jest też zapewnić osoby do przeniesienia Mobilnych Luster z miejsca, do którego Wynajmujący może je dostarczyć. 
Koszt oczekiwania na odbiór Mobilnych Luster w ustalonym miejscu, które wymaga wniesienia opłat pokrywa Najemca. Opłata za transport i ewentualne koszty zostanie doliczona do faktury końcowej po zwrocie mobinych luster.

Regulamin obowiązuje od 25.09.2016

 

 

Zapytaj o zasady wynajmu luster

Polecamy także:

Podziel się tym adresem